توضیح تصویر
خدمات مالی و حسابدلری

خدمات مالی و حسابدلری

حسابداری

حسابداری درآمدها و هزینه ها

 

1-سرمایه گذاری مجدد و برداشت صاحب واحد تجاری

از جمله رویدادهایی که منجر به تغییر حق مالی صاحب سرمایه می شود، سرمایه گذاری مجدد وبرداشت صاحب واحد تجاری است.

سرمایه گذاری مجدد

به معنای آن است که صاحب موسسه با آوردن پول یا مال دیگری، دارایی موسسه متعلق به خود را افزایش می دهد، در مقابل در طرف دیگر معادله حسابداری، سرمایه افزایش می یابد.بدین ترتیب توازن معادله حسابداری برقرار می ماند. اثر سرمایه گذاری مجدد بر عناصر اساسی حسابداری به صورت زیر است:

صندوق (یا دارایی آورده شده دیگر)  افزایش یافته                بدهکار

سرمایه                                     افزایش یافته                بستانکار

سرمایه گذاری مجدد می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. سرمایه گذاری نقدی به معنای آن است که مالک با آوردن پول اقدام به افزایش سرمایه موسسه بنماید.

برای مثال مدیر موسسه الف مبلغ 100 میلیون ریال سرمایه شرکت را افزایش دهد ، نحوه ثبت این رویداد در دفتر روزنامه به صورت زیر است ادامه مطلب...

برچسب ها: حسابداری درآمدها وهزینه ها،ثبت درآمد وهزینه،سرمایه گذاری مجدد،برداشت،مفهوم درآمد،ثبت درآمد،مفهوم هزینه،ثبت هزینه ، درآمد وهزینه,

[ يکشنبه 28 دی 1399 ] [ 13:19 ] [ Aradhesab ]

[ ]


عملیات حسابداری در واحدهای بازرگانی

 

طبقه بندی انواع واحد های اقتصادی از نظر نوع فعالیت

از نقطه نظر حسابداری واحد های اقتصادی را بر حسب نوع فعالیت در سه دسته می توان طبقه بندی کرد :

  1. واحدهای خدماتی

  2. واحدهای بازرگانی

  3. واحدهای تولیدی

واحدهای خدماتی شامل واحدهایی نظیر تعمیرگاهها، هتل ها، درمانگاهها و آموزشگاهها می باشد که خدماتی را به مشتریان ارائه می کنند.

واحدهای بازرگانی واحدهایی هستند که به خرید وفروش کالا بدون آنکه تغییر شکلی درآنها بدهند می پردازند. واحدهای بازرگانی شامل عمده فروشان یا بنکداران وخرده فروشان هستند.

واحدهای تولیدی واحدهایی هستند که مواد اولیه و کالاهایی را خریداری و آنها را تغییر شکل می دهند ویا به کالای دیگری تبدیل می کنند وبه فروش می رسانند.

-عملیات حسابداری در واحدهای بازرگانی

سیستم حسابداری واحدهای بازرگانی باید حائز شرایطی باشد که علاوه بر اطلاعاتی که از سیستم حسابداری موسسات خدماتی قابل استخراج است، اطلاعات زیر نیز از آن قابل استخراج باشد :

  1. بهای تمام شده کالای خریداری شده ادامه مطلب...
برچسب ها: حسابداری درواحدهای بازرگانی، حسابداری درموسسات بازرگانی،واحدهای اقتصادی،واحدهای بازرگانی،واحدهای خدماتی،واحدهای تولیدی،حسابداری خرید کالا، حسابداری فروش کالا,

[ دوشنبه 22 دی 1399 ] [ 17:52 ] [ Aradhesab ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد